Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: Vjernici gledaju na svoje grijehe kao na to da sjede pod jednim brdom strahujući da se ono ne obruši na njih, dok griješnici gledaju na svoje grijehe kao na običnu muhu koja im stane na nos, pa je oni rukom svojom otjeraju!
(Buhari)

Završen Kurs islama za žene i omladinu u Janji

Završen Kurs islama za žene i omladinu u Janji

U petak i subotu, 25. marta 2022. i 26. marta 2022. godine, održano je posljednje predavanje za žene i omladinu u sklopu ciklusa Kursa islama koje je organizovao Medžlis islamske zajednice Janja.

Ciklus je pokrenut u novembru 2021. godine, a mjesto održavanja bilo je Omladiski centar pored Džedid džamije u Janji. Predavanja su bila iz tri oblasti: tefsir, hadis i fikh, a predavač je bila hfz Camić Fatima. Ukupno je održano 20 predavanja kojim su obuhvaćene najvažnije teme iz ove tri oblasti.

Naše žene i omladina upoznali su se sa tefsirom kao naukom, njenim nastankom, podjelama sura, ajeta, povodima objave itd, a na posljednja dva predavanja su i praktično vidjeli kako se tumače sure iz Kur'ana na primjeru sure El-Hudžurat i Ja-Sin. U sklopu predavanja iz hadisa osvrnuli smo se na pedagoški aspekt Poslanikovog, a.s., života i važnost njegovog slijeđenja u domenu porodice i odgoja djece, kao i na aspekt hadisa u hanefijskom mezhebu. Kada su u pitanju fikhski propisi, govoili smo o ibadatu, odnosno čistoći jer kako kaže i naš Poslanik, a.s.,: „Čistoća je pola vjere“. Zatim bilo je riječi o namazu sa posebnim akcentom na namaz u hanefijskom mezhebu, nafilama, prispijevanju u džemat, naklanjavanju namaza, namazu musafira itd. Na posljednjem predavanju bilo je riječi o propisima posta, o tome šta kvari post a šta ne, ko nije dužan postiti te na koji način je potrebno propuštene dane napostiti.

Odziv je bio itekako zadovoljavajući. Na svakom druženju bilo je između 30-40 žena i 15-20 omladinaca, momaka i djevojaka.

Molimo Uzvičenog Allaha da sve one koji su svoje vrijeme koristili u hajru nagradi iz svoje neizmjerne riznice, te da nam olakša i primi post i ibadete koje učinimo u najodabranijem mjesecu Ramazanu.

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh