Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je rekao: Nema ni jednog čovjeka koji izađe iz svoje kuće tražeći nauku, a da mu meleki ne pruže svoja krila zadovoljni sa onim što čini.
(Tirimizi)

Delegacija MIZ Janja u posjeti Agenciji za certificiranje halal kvalitete

Delegacija MIZ Janja u posjeti Agenciji za certificiranje halal kvalitete

Danas, 26. septembra 2022. godine, Agenciju za certificiranje halal kvalitete posjetili su predstavnici Mežlisa Islamske zajednice Janja, Bijeljina i Srebrenik. Delegaciju je ugostio direktor Agencije, mr. Damir Alihodžić i uposlenici Agencije.
Posjeta je upriličena u povodu obilježavanja „Dana halala“ koji se veže za datum 22. septembar 2006. godine kada su dodijeljeni prvi halal certifikati na području Sjevernoistočne Europe. Agencija je do sada dodijelila 292 halal certifikata. Na tržištu je dostupno preko 9000 halal certificiranih proizvoda.
Prezentirajući dosadašnji rad i postignute rezultate u proteklih 16 godina halal certificiranja, prisutnima je detaljno objašnjen proces kontrole i nadzora halal certificiranih pogona i kompanija o kojem je govorio direktor Agencije, mr. Damir Alihodžić.
Također, predstavljeni su dosadašnji rezultati i budući razvojni planovi na kojima Agencija već radi.
U cilju podizanja svijesti o važnosti konzumiranja halal certificiranih proizvoda, razgovarano je i o mogućnostima zajedničke saradnje na aktivnostima edukacije, pomocije i halal certificiranja za imame i džematlije.
Goste je naročito interesiralo na koji način je uspostavljen sistem kontrole halal certificiranih proizvođača i proizvoda. Osoblje Agencije je gostima prezentiralo kompletan sistem halal certificiranja, kontrole i nadzora koji obuhvataju certifikacijske, najavljene i nenajavljene audite i uzorkovanje proizvoda i sirovina.
Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh