Poslanik s.a.w.s je rekao: Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama. A ja sam među vama najbolji prema svojoj ženi.

Izlet na Kušlat

Na osnovu plana rada sa mladima MIZ Janja, 29.04.2018. g je realizovan izlet do Kušlat džamije u Zvorniku.

Malo šetnje je svima godilo, a poseban osjećaj je bio kada se ukazala ova prelijepa džamija, smještena na samom vrhu stijene odakle se proteže prelijep pogled.

Srednjovjekovni grad – tvrđava Kušlat je smještena južno od Zvornika, na oko stotinu metara visokoj okomitoj stijeni iznad ušća Jadra u Drinjaču. Tvrđava je pripadala kraljevskoj domeni u župi Trebović, a spominje se od 1346. godine.

Grad je imao vojnu funkciju pod osmanskom vlašću. Anonimni opis kaže, da je grad malen, sa malo slabih topova, i posadom do 15 čuvara. Godine 1804 bilo je u Kušlatu 12 mustahfiza timarlija i 15 džebedžija. Usljed reformi napušten je prije 1833.

Unutar stare utvrde sagrađena je Kušlat džamija. Namijenjena je bila potrebama posade osmanske vojske. Za nju čuveni putopisac Evlija Čelebija veli da je Ebul Fethova, što znači da je izgrađena u 15. stoljeću, za vrijeme vladavine sultana Mehmeda II el -Fatiha, kada su Osmanlije osvajale Bosnu. Džamija Kušlat smatra se najstarijom vojnom džamijom na prostoru Bosne i Hercegovine.

Nakon roštilja i obavljenog podna-namaza, pristupili smo relizaciji treninga za mlade, a tema je bila “Empatija”.

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh