Ko napusti raspravu kad nije u pravu, bude mu napravljena kuća u džennetskoj mahali, a ko ostavi raspravu kad je u pravu, bude mu izgrađena kuća u najodabranijem dijelu dženneta.
(Ibn Madze i Tirmizi)

Novi Kalendar i Takvim

U prodaji je novi Kalendar kojeg izdaje Udruženje Ilmijje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, kao i novi Takvim za 2019.g.

Ova izdanja možete nabaviti u našim džamijama ili kancelariji Medžlisa.

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh