Tvoj osmijeh u lice tvom bratu tebi je sadaka, narediti dobro i odvratiti od zla je tebi sadaka, ukazati na put čovjeku koji je zalutao na nekom mjestu tebi je sadaka, uklanjanje kamena, trnja i kosti s puta tebi je sadaka, zahvatiti vodu svojom kofom i napuniti kofu tvoga brata tebi je sadaka.
(Tirmizi)

Održana Redovna godišnja sjednica Skupštine Medžlisa Islamske zajednice Janja

Održana Redovna godišnja sjednica Skupštine Medžlisa Islamske zajednice Janja

Redovna godišnja sjednica Skupštine MIZ Janja, prva u novom sazivu, održana je 10. džumade-l-ula 1436.h.g., u nedjelju 01. marta 2015. godine u suterenu Atik džamije. Sjednici je prisustvovalo 8 članova Skupštine, među kojima su dvije žene, a Ašere je proučio gl. imam Omer ef. Camić.

Skupština je razmatrala izvještaj o radu glavnog imama Omer-ef. Camića i vjersko-prosvjetne službe, izvještaj o radu predsjednika h. Ahmeta Gruhonjića i Izvršnog odbora, te finansijski izvještaj i finansijski plan rada, koje je u tehničkom smislu obrazložila knjigovođa Azra Medinić.

Članovi skupštine razmatrali su i smjernice za plan rada u 2015. godini. U konstruktivnim diskusijama učestvovala je većina članova, a svi izvještaji i planovi usvojeni su jednoglasno, zajedno sa preporukama, dopunama i izmjenama. Molimo Dragog Allaha da nas sačuva na ispravnom putu i da naš nijet i rad obaspe svojom milošću.

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh