Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je rekao: Nema ni jednog čovjeka koji izađe iz svoje kuće tražeći nauku, a da mu meleki ne pruže svoja krila zadovoljni sa onim što čini.
(Tirimizi)

Održana Redovna godišnja sjednica Skupštine Medžlisa Islamske zajednice Janja

Održana Redovna godišnja sjednica Skupštine Medžlisa Islamske zajednice Janja

Redovna godišnja sjednica Skupštine MIZ Janja, prva u novom sazivu, održana je 10. džumade-l-ula 1436.h.g., u nedjelju 01. marta 2015. godine u suterenu Atik džamije. Sjednici je prisustvovalo 8 članova Skupštine, među kojima su dvije žene, a Ašere je proučio gl. imam Omer ef. Camić.

Skupština je razmatrala izvještaj o radu glavnog imama Omer-ef. Camića i vjersko-prosvjetne službe, izvještaj o radu predsjednika h. Ahmeta Gruhonjića i Izvršnog odbora, te finansijski izvještaj i finansijski plan rada, koje je u tehničkom smislu obrazložila knjigovođa Azra Medinić.

Članovi skupštine razmatrali su i smjernice za plan rada u 2015. godini. U konstruktivnim diskusijama učestvovala je većina članova, a svi izvještaji i planovi usvojeni su jednoglasno, zajedno sa preporukama, dopunama i izmjenama. Molimo Dragog Allaha da nas sačuva na ispravnom putu i da naš nijet i rad obaspe svojom milošću.

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh