Jak je vjernik bolji i Allahu draži od slabog vjernika.
(Muslim)

Stručni nadzor na vakufskim parcelama u Janji

Stručni nadzor na vakufskim parcelama u Janji

Stalni nadzor i praćenje rasta i razvoja svake biljke je obaveza svih poljoprivrednih proizvođača. Danas je Glavni imam MIZ Janja hafiz Omer -ef. Camić obišao vakufske parcele sa direktorom OPZ „Agrofarmer“ sa P.O. Janja, Bogaljević Mujom te saradnicima i stručnim licima, iz zadruge agronom Kojić Gorana i mr. Sejdić Emir iz kompanije Syngenta.

Tim povodom obavili smo intervju sa magistrom zaštite bilja, Sejdić Emirom, predstavnikom kompanije Syngenta.

MIZ Janja: „Da li ste zadovoljni sa stanjem kultura na vakufskim parcelama?“

Mr. Sejdić: „Stanje je jako dobro. Problemi u prvom dijelu godine, kada je bio jako sušan period, te malo padavina u jesenjem periodu, je rezultiralo slabijim nicanjem ranih kultura kao što je kukuruz. Vidimo da se kod kukuruza nalazi problem šoka, izazvanog niskim temperaturama, koje doprinose usporenom rastu, usporenim fiziološkim procesima, koji rezultiraju žutilom ili crvenom bojom biljke.“

MIZ Janja: „Vaše mišljenje o stanju krompira i pšenice na našim parcelama?“

Mr. Sejdić: „Nicanje krompira bilo je dobro, nema nekih značajnijih problema, bila je dobra i adekvatna priprema jer je tlo bilo suho, ali su padavine u drugom dijelu doprinijele velikom razvoju bolesti. Uz pravovremenu reakciju u borbi protiv plamenjače, trenutno imamo relativno čisto stanje. Potrebno je nastaviti sa tim tretmanima u ovom periodu proljeća kada je plamenjača jako aktivna, ali je još uvijek hladno vrijeme. Porastom temperatura imaćemo problema kada će se plamenjača počet manifestovat. Tretmani moraju biti kontinuirani, prilagođeni vremenskim uvjetima, a kišno vrijeme je period kada su plamenjače jako aktivne.“
Kada su u pitanju strna žita (pšenica, ječam, zob), imali smo kontinuitet u borbi protiv korova a to je na vakufskim parcelama urađeno pravovremeno i to je sada uredu. Prvi tretmani od bolesti, kada smo u mjesecu martu imali jedan kišni period, su bili neophodni. Pri cvjetanju smo uradili druge tretmane od bolesti. Gdje su urađena oba tretmana stanje je čisto i uredno i pored velike količine padavina, i nemamo problema ni sa bolestima lista, ni sa hrđama kao ni drugim bolestima.“

MIZ Janja: „Koliko dugo pratite stanje na vakufskim parcelama?“

Mr. Sejdić: „Kulture pratimo od same sjetve strnih žita, od sjetve kukuruza i krompira a ja sam peti put u obilasku vaših parcela. Znači pratimo stanje cijelo vrijeme te ćemo to nastaviti do žetve kako se i praktikuje na oglednim parcelama.“

MIZ Janja: „Kako ste zadovoljni saradnjom Syngente sa Medžlisom i OPZ „Agrofarmer“ iz Janje?“

Mr. Sejdić: „Zadovoljni smo saradnjom i blagovremenim tretiranjem na vakufskim parcelama, a takvo stanje ne možemo vidjeti na drugim parcelama. Konačan rezultat svakako ćemo vidjeti na kraju prilikom vaganja prinosa. Tada ćemo konačno znati: Jesmo li posao odradili pravovremeno i kako treba i jesmo li postigli željeni rezultat. Sve su indicije da ćemo imati dobar prinos strnih žita, a također ne bi trebalo biti problema ni sa prinosima krompira.“

MIZ Janja: „Koje prostore pratite kao stručno lice Syngente?“

Mr. Sejdić: „Polje moga praćenja je cijela centralna Bosna, gotovo cijela Federacija BiH, dakle od Krajine do Drine. Gdje god se radi po preporukama, stanje je dobro.
Hladno vrijeme i kišan period ne može pokazati šta smo propustili, tek kada nastupe sunčani dani pokazat će se koliko imamo plamenjače, bakterioza, te ćemo vidjeti jesmo li dobro radili, kolika je krtola u zemlji, jesmo li je branili kako treba, jednostavno poslije ovoga će bolest samo pokosit nasade koji nisu štićeni.“

MIZ Janja: „Koliko je važno poslušati savjet stručnih osoba prilikom zaštite i tretmana bilja?“

Mr. Sejdić: „Struka je jako bitna, nažalost, u poljoprivredi ona najmanje dolazi do izražaja. Sarađujući sa ljudima u proteklih desetak godina sam u procesu stalnog učenja. Naučeno se mora primjenjivati, jer je vrijeme promjenjivo. Ne mogu se primijeniti tretmani kao u prošloj godini. Svaka godina donosi nove uslove i nova iskustva u radu.“

MIZ Janja: „Šta nam preporučujete za sijanje u budućem periodu?“

Mr. Sejdić: „Pratite tržišne cijene kojima se možete prilagođavati. Veoma je važno voditi računa o plodoredu kao i specifičnim biljkama za određeni teren. Za obradu određene kulture, pored odgovarajućeg tla, potrebna je odgovarajuća mehanizacija i iskustvo u radu. Nastavite sa radom dokle god je povoljna tržišna cijena te dok imate siguran otkup.
Neko vrijeme donese neke nove stvari i izazove, a tržište je to koje diktira šta će se proizvoditi.“

Glavni imam i Direktor zadruge su izrazili zadovoljstvo saradnjom sa kompanijom Syngenta, što je i rezultiralo sjetvom nove tri vrste pšenice na našem prostoru.

M. Cifrić

Hosting by

© Medžlis Islamske zajednice Janja

Na vrh